fbpx

הגן המדעי

המרכז למדע וטכנולוגיה לגיל הרך

המרכז הטכנולוגי מדעי לגיל הרך כותרת גדולה מעניינת וייחודית מרכז מדעי לילדיםהמרכז הטכנולוגי מדעי לגיל הרךהמרכז הטכנולוגי מדעי לגיל הרך הוא מרכז ייחודי ובלעדי לילדי רשת “מעיין החינוך התורני” ויחיד מסוגו בעיר פתח תקווה.המרכז הוא פרי פיתוח של צוות מקצועי ומיומן, ומאופין כפרויקט העשרה רב תכליתי המעניק באופן המושלם ביותר את הגרוי והמוטיבציה לילדים לחקר