fbpx

מרכזי העשרה

המרכזים היחודיים לילדי רשת “מעיין החינוך התורני”, הם פרי פיתוח של צוות מקצועי ומיומן,  ומאופיינים כפרויקטי העשרה רב תכליתיים המעניקים באופן המושלם ביותר את הגירוי והמוטיבציה לילדים לחקר בתחומי המדע, המוזיקה, הדמיון והתחושה תוך נגישות מרבית לאבזור חדיש ועדכני ולמכשור טכנולוגי מתקדם.

מרכזים אלו מהווים עבור ילדי הגנים אפשרות לפיתוח כשרונותיהם ויכולותיהם, ונותנים מענה למגוון האינטליגנציות של כל ילד וילד.

המרכזים מאפשרים לילדים יציאה משגרת הגן, והם פורסים בפניהם עושר של גירויים המפתחים את הסקרנות.

המרכז המוזיקלי

יש ללחוץ על כפתור העריכה כדי לשנות את הטקסט הזה. לורם איפסום דולור סיט אמט, קונסקטורר אדיפיסינג אלית קולהע צופעט למרקוח איבן איף, ברומץ כלרשט מיחוצים. קלאצי צש בלי

המרכז המדעי-טכנולוגי

יש ללחוץ על כפתור העריכה כדי לשנות את הטקסט הזה. לורם איפסום דולור סיט אמט, קונסקטורר אדיפיסינג אלית קולהע צופעט למרקוח איבן איף, ברומץ כלרשט מיחוצים. קלאצי צש בלי

המרכז הרב-חושי

יש ללחוץ על כפתור העריכה כדי לשנות את הטקסט הזה. לורם איפסום דולור סיט אמט, קונסקטורר אדיפיסינג אלית קולהע צופעט למרקוח איבן איף, ברומץ כלרשט מיחוצים. קלאצי צש בלי