fbpx

המרכז המוזיקלי

הגן המוזיקלי הינו מרכז העשרה קסום ומפואר שיוצר תנאים להתנסות ישירה וחוויתית בכלי המוזיקה, אשר מעמיד את הילד הפעיל במרכז ומעודד אותו להתנסות תוך אינטגרציה של כל החושים והרגשות.

הנושאים הנלמדים

נושאים מוזיקליים רבים נלמדים במהלך השנה, כגון: מבנה של יצירה, פיסוק סמטרי ולא סימטרי, פעל וחדל, קרשנדו – דימנואנדו, תבניות מקצב ועוד.

תכנית מוזיקלית מובנית

התוכנית מבוססת על מפגשים שבועיים עם מורה מקצועית ומיומנת בעלת תואר BED בהוראת המוזיקה ומתמחה בתרפיה במוזיקה.

הקונצרט השנתי

בסיום השנה מוזמנים הורי התלמידים לצפות בקונצרט עליו עמלו הילדים במהלך השיעורים.

ילדי הגנים במרכז המוזיקלי

במרכז המוזיקלי הילדים לומדים באופן מרתק מושגים מוזיקליים רבים, וכמובן מתנסים בעצמם בפעילויות מוזיקליות שונות.

מבנה מעורר השראה

מרכז המוזיקה נבנה באופן מותאם לילדים ומעורר עבורם השראה לתחום זה. המקום מאובזר ברמה הגבוהה ביותר ותאפשר לילדים פיתוח מוזיקלי ברמה הגבוהה ביותר.

רשת מעין החינוך התורני בפ”ת פועלת רבות למימוש הפוטנציאל הטמון בגיל הרך על מנת להעצים את היכולות והכישורים של כל ילד  תוך מיצוי מירבי של סביבה לימודית חדשנית מאתגרת ומעשירה. לצורך מטרה זו הוקם בשנת 2008 הגן המוזיקלי פרי פיתוח הצוות הרב מקצועי של “מעיין החינוך התורני”

הגן המוזיקלי הינו מרכז העשרה קסום ומפואר שיוצר תנאים להתנסות ישירה וחוויתית בכלי המוזיקה, מעודד את הילדים להתנסות תוך אינטגרציה של כל החושים והרגשות.

מראה הגן מעוצב באופן יחודי ומרשים כשכל פרט מתוכו נבחר והותאם בקפידה.

גם הריחות הנעימים המופצים תדיר בחלל הגן המוזיקלי תורמים רבות להשראת אוירה מוזיקלית המגרה את הילדים ללמידה מוזיקלית.

בנוסף מועשר הגן במגון חומרים רכים ונעימים המגרים את חוש המישוש לפעילות מוזיקלית, וכמובן הצלילים והמקצבים מעניקים גם הם את השראתם ומפתחים את מערכת השמיעה.

בגן המוזיקלי מבקרים ילדי הגנים אחת לחודש ונהנים מחויה מוזיקלית מהנה.

הילדים מקבלים תווך מושכל מהמורה למוזיקה במליאה

ועוברים מדרך הוראה פרונטלית להתנסות אישית.

 

מה בחצר המוזיקלית?

החצר המוזיקלית מעניקה לילד את ההשראה להאזנת שירת הצפורים, רשרוש הצמחיה. ומעודד אותו לחקות את הצלילים הללו באמצעות כלים המיוצרים מחומרים טבעיים שנלקחו מהסביבה.

תוכנית מוזיקלית מובנית

הביקורים בגן המוזיקלי הינם רק חלק מתוכנית מוזיקלית מובנית המעניקה לילד בגיל הרך חינוך מוזיקלי שיטתי ועקבי לצד שימת דגש על חוויה ופורקן

התוכנית מבוססת על מפגשים שבועיים עם מורה מקצועית ומיומנת בעלת תואר BED  בהוראת המוזיקה ומתמחה בתרפיה במוזיקה – לאחר שלושה שיעורים רצופים בגן, המורה למוזיקה מארחת את הילדים למפגש ארוך בגן המוזיקלי.

על מנת להעמיק את הנלמד מקבל הילד לאחר כל שיעור תיק ובו מפורט החומר הנלמד, לשינון ושיתוף ההורים.

הקונצרט השנתי

בסיום השנה מוזמנים הורי התלמידים לצפות בקונצרט עליו עמלו הילדים במהלך השיעורים.

נושאים מוזיקלים רבים ילמדו הילדים במהלך השנה ע”י המורה למוזיקה כמו:

מבנה של יצירה, סולם הצלילים, פעל וחדל, קרשנדו – דימנואנדו, תבניות מקצב, משקלים וכו’.

אנו מאמינים שילדכם יפיק את מירב ההנאה והתועלת משיעורי המוזיקה ומהביקורים החודשיים בגן המוזיקלי.