fbpx

גני ילדים בפתח תקווה – רישום לשנת תשפ”ד

רישום לגני ילדים בפתח תקווה של רשת מעיין החינוך התורני – לשנת הלימודים תשפ”ד

הרישום ייכנס לתוקף החל מיום שני א’ בשבט התשפ”ג (23 בינואר 2023 ) ויימשך עד יום ראשון כ”א בשבט התשפ”ג (12 בפברואר 2023)

ניתן להירשם בדרכים הבאות:

רישום באמצעות האימייל

יש למלא את טפסי הרישום הבאים ולשלוח לכתובת

9315031@maayanpt.co.il

טפסי רישום להורדה
רישום בגן או במשרד

לרישום בגן הילדים הקרוב לביתכם, או במשרדינו ברחוב בר כוכבא 3 פ”ת

יש לצרף צילום ת.ז. של שני ההורים + ספח פרטי הילדים

הנחיות כלליות

הרישום מותנה בחתימה על נוהל רישום ותקנון לגני הילדים המופיע בטופס הרישום

לקבלת שירות טלפוני בנושא רישום:
ימים א’ ג’ ה’ 8:30 עד 12:00
ימים ב’ ד’ 12:00 עד 15:00

קבלת הורים במשרדנו בימים:
א’ ב’ ד’ ה’ 15:00 – 8:00
ביום ג’ 18:30 – 8:00

שימו לב: הרישום יכנס לתוקף החל מתאריך 3.1.22 א’ בשבט תשפ”ב, תקופת הרישום עד לתאריך 23.1.22 כ”א בשבט תשפ”ב