מעטפת אנשי מקצוע

פסיכולוגית גני ילדים מעין החינוך

הפסיכולוגית בגני מעין החינוך בפ"ת